Цены

Вид сайта Домен Хостинг Тех поддержка Цена
Landing Page (Посадочная страница) Да Да Да 7000р
Сайт одностраничка (Визитка) Да Да Да 5000р
Сайт каталог Да Да Да 15000р
Интернет магазин Да Да Да 15000р
Интернет портал Да Да Да 25000р
Форум Да Нет Да 55000р
Разработка Android приложения Нет Нет Да 150000р